Stichting de Uil
© Alles foto’s en teksten zijn eigendom van Stichting de Uil, niets mag zonder toestemming gebruikt worden.

Geschiedenis

Oprichting

Stichting De Uil werd opgericht op 15 maart 2010 door Wim Verschoor en Wim Martens, als gevolg van het idee om belangenbehartiging in de wijk Vreewijk een nieuwe en broodnodige extra dimensie te geven. Na hun jarenlange deelname in belangenorganisaties in Vreewijk zagen de oprichters de noodzaak van het bijstaan van hulpbehoevende wijkbewoners. Ze stelden vast dat teveel wijkbewoners hetzij door ouderdom of door gebrek aan geldelijke middelen (of beide) in de kou kwamen te staan. Dat gebeurde door directe contacten met betrokkenen of door signalering van symptomen zoals verwaarlozing van huis en tuin. Was Vreewijk van oudsher een wijk waarin mensen elkaar kenden en hielpen, waar het verenigingsleven bloeide en waar veel wijkbewoners actief waren, nu is de sociale samenhang ver te zoeken en raken mensen die minder mobiel zijn in een isolement waar ze op eigen kracht niet meer uit kunnen komen. Het ontbreekt aan “antennes” die signalen van isolement, armoede en problemen kunnen opvangen. De oorzaken hiervan zijn velerlei doch irrelevant; de focus moet gericht zijn op het keren van het tij.

Doelgroep

Onze doelgroep bestaat primair uit mensen die hetzij structureel, hetzij door omstandigheden, niet (meer) in staat zijn om voor zichzelf hun kwaliteit van leven te herkrijgen of te handhaven. Daarnaast willen we aan wijkbewoners die daaraan behoefte hebben de mogelijkheid bieden om hun tijd zinvol te besteden door anderen te hulp te komen. Concreet bestaat de doelgroep uit wijkbewoners die door hun leeftijd, fysieke en financiële beperkingen, niet in staat zijn hun leefwereld op peil te houden.Inmiddels dreigen door nieuwe bezuinigingsmaatregelen de problemen voor onze doelgroep alleen maar erger te worden; wij voorzien dus ook een groei van onze doelgroep. Het rapport ‘Aanpak Armoede Feijenoord’ wijst uit dat in de deelgemeente Feijenoord ca. 33% van de bevolking behoort tot de groep huishoudens met een laag inkomen. Dit gegeven bewijst de noodzaak van het werk wat wij doen en willen gaan doen met onze stichting

Het gebouw

Onze stichting ontleent haar naam aan het gebouw "De Uil". Eind 2009 werd dit gebouw ons door Havensteder (toen Com•wonen) kosteloos ter beschikking gesteld. Aanvankelijk bedoeld als onderkomen voor de tuinploeg van "Paal & Perk", bleek het voldoende groot om onderdak te bieden aan De Uil. We wilden er een klussendienst vestigen als eerste activiteit ter bestrijding van armoede in de wijk.Het gebouw werd tot dan toe nauwelijks gebruikt. Er waren voornamelijk bouwmaterialen in opgeslagen. Het gebouw was vuil, koud en stond vol met troep. Het kostte veel tijd om de alleen al de vloeren leeg te krijgen. De luiken en ramen waren dichtgetimmerd en het geheel zag er verre van uitnodigend uit. Gesteund door een forse bijdrage vanuit het Platform Vreewijk werd in december 2009 een begin gemaakt met het karwei. Vloeren en wanden werden geëgaliseerd en geisoleerd, er werd verlichting en vloerbedekking aangebracht en er werd veel geschilderd. Met het onthullen van een muurplaat door Marit van der Riet (Deelgemeente Feijenoord), Anne Ageeth Slegtenhorst en Marjo Hiemstra (beiden van Com•wonen), werd het gebouw op 1 juli 2010 officieel geopend.

De brand

Op 10 april 2015 werden wij rond de klok van 18.00 uur opgeschrikt door het nieuws dat ons pand waar zoveel herinneringen waren in brand stond. De brandweer was snel ter plekke en heeft er alles aan gedaan om het pand te redden. Helaas kwamen zij er al snel achter dat dit niet mogelijk was en hebben zij het pand “gecontrolleerd laten uitbranden” en hebben zij zich ingezet om de omgeving veilig te stellen.Op deze dag zijn wij niet alleen het pand kwijtgeraakt maar ook al het gereedschap en foto’s die wij in de afgelopen jaren hadden opgebouwd.  

 

Het originele onderkomen

Het vernieuwde onderkomen