Stichting de Uil
© Alles foto’s en teksten zijn eigendom van Stichting de Uil, niets mag zonder toestemming gebruikt worden.

ANBI

Algemeen Nut Beoogde Instelling

 Een algemeen nut beogende instelling is: a. een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die: 1. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt; 2. voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden; 3. gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en 4. door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt. Ons RSIN Nummer is : 822 18 33 53

Financiele overzichten

2013 

2014

2015

2016

2017

2018

Balansoverzicht